Torsdagen den 17 april skickades en e-post med en PDF-blankett till alla med båtplats i Kallhälls Båtklubb.
Bilagan i meddelandet är ett intyg om att du har en ren båtbotten, dvs en botten som är omålad eller sanerad; inte är målad med miljöfarlig färg.

I flera år har vår förening haft ett omfattande miljöarbete med Järfälla Kommun där vi allt eftersom får fler och fler båtbottnar sanerade. I detta fortgående jobb har vi nu, efter flera år, kommit till den punkt där ALLA båtar som ska sjösättas 2024, skall vara sanerade eller omålade. Har du inte sanerat din båtbotten, så måste det göras nu, innan din sjösättning.

Bilagan (en PDF) ska du:

  • Öppna och fylla i på skärmen
  • Spara ner på din dator (och eventuellt skriva ut ett eget exemplar)
  • Skapa ett nytt e-post meddelande med endast ditt namn i rubrikfältet och bifoga din sparade (och ifyllda) pdf-bilaga till intyg@kabk.org
  • Om detta inte fungerar för dig finns det utskrivna pappers-exemplar i klubbhuset – dessa kan läggas i brevlådan till styrelserummet.
  • Intyget måste vara inskickat innan dagen för sjösättning.
  • OBS – om du skickar ditt intyg digitalt (e-post) behövs inget fyllas i på raden ”Underskrift”

Intyget kommer också att finnas för nerladdning på de interna sidorna och som pappersexemplar i klubbhuset from den 19/4. Pappers-ex. läggs i brevlådan för styrelserummet.

VIKTIGT ATT FÖRSTÅ:
– Det returnerade intyget är en förutsättning för att få sjösätta 2024. Detta gäller alla; även trailerbåtar som sjösätts enskilt och nya båtar som kommer sjövägen.
– 2024 är det sista året man får sanera på vår hamnplan !

Båthälsningar !
Miljökommittén och styrelsen i KaBK