Vem kan söka medlemskap och vad innebär ett det att vara medlem i Kallhälls båtklubb

Du måste ha fyllt 15 år för att få söka medlemskap.

KaBK är en ideell förening – du måste ta del i verksamheten – läs vidare under “Idealitet” nedan.

Du kan alltså INTE “betala bort” dina måste-åtaganden i klubben.

KaBK har endast kombinationen “sommarplats i hamnen” med “vinteruppläggningsplats på hamnplan”, dvs man betalar för både hamnplatsen och vinterförvaringen (även om du tar hem båten) dvs, klubben har inte “endast sommarplats” inte “endast vinterförvaring” inga “Båt-på-trailer-utan-båtplats”.

Maxmått för båtar i KaBKs hamn är för närvarande: 10 x 3m OCH max 5.000kg totalvikt. Årsmötet 2010 tog beslut att det numera skall vara möjligt att via dispens ha båtar i hamnen som väger mer än det som KaBKs kran klarar, MEN med ett sådant avtal skrivet att denne båtägare skall själv ordna och bekosta sjö- och torrsättning med inhyrd kran på dag som hamnbefälen bestämmer. Båtarna som då kan komma att ha något större mått än 10 x 3m tas in i hamnen efter platstillgång och lämplighet i hamnen.

Idealitet

Eftersom Kallhälls Båtklubb är en ideell förening måste man som medlem vara beredd på att någon gång ställa upp på ett förtroendeuppdrag. Har man ingen tid över efter seglandet är inte KaBK, som är en ideell förening, rätt alternativ för dig. Ideella föreningar bygger på ett aktivt deltagande av alla i driften av verksamheten, dvs utanför det direkta nyttjandet och underhållet av din egen båt.

För att vi ska behandla din ansökan måste du meddela vad du kommer att ställa upp på. Dina uppgifter sparas sedan tills lämpligt uppdrag blivit ledigt. Du förväntas då att ställa upp, enligt din försäkran vid inträdet i KaBK.

BRA ATT VETA:

Vi har obligatorisk vaktgång för alla ordinarie medlemmar, med eller utan båt. Medlemmar fyllda 65 år, utan båtplats, befrias från vakt och arbete.

Vi har 8 timmar arbetsplikt per år / båtplats. 4 timmar för ordinarie medlemmar utan båtplats.

Vi har tre vaktpass (om 4 timmar/pass) för medlemmar MED båtplats och ett vaktpass för medlemmar UTAN båtplats.

Varje ordinarie medlem eller köande köar för sin båtplats – i samma kö – oavsett medlemskategori. Båtplatsen fås endast via kösystemet.

Vi är en av de äldsta båtklubbarna i Sverige, bildad 1921 – dvs 2021 fyllde vi 100 år !!


Du måste välja ett av följande alternativ:

Vid ansökan måste du välja någon av dessa kategorier:

Du ska välja om du söker som medlem, familjemedlem eller köande. Se också avsnittet “Avgifter” nedan.

MEDLEM

Kategorin “medlem” eller “ordinarie medlem” som vi också kallar det, betyder att det är en person, med eller utan båtplats, som valt att gå in med fullt medlemskap som ger medlemmen rösträtt på möten, har rätt att inneha grind-nyckel och kan därigenom utnyttja hamn-anläggningen som ägs, underhålls och vaktas av föreningens medlemmar. Detta mot att man i gengäld betalar en högre årsavgift, arbetar ett antal obligatoriska arbetstimmar samt går nattvakt . Detta gäller alltså alla medlemmar, även dem utan båtplats.
OBSERVERA:
Har du haft båtplats, men sagt upp den och fyllt 65 behöver du inte vakta eller arbeta och får fortsatt inneha din hamnnyckel.

familjemedlem

Kategorin “familjemedlem” kan sökas av den person som i sin familj redan har en ordinarie medlem i KaBK.

Du måste vara 15 år fyllda och vara skriven på samma adress som den befintliga medlemmen.

Om du redan är ordinarie medlem och vill byta till familjemedlemskap, så behöver du bara meddela detta via e-post: ansokan@kabk.org. I båda fallen måste du ange vem den befintliga medlemmen är – dvs ange namn och/eller medlemsnummer. Du har rösträtt, har inga övriga skyldigheter och har rätt att köpa en nyckel till anläggningen.


KÖANDE

Kategorin; “köande” innebär att du inte deltar i klubbens aktiviteter, inte har tillgång till hamnen eller har några skyldigheter som att arbeta och natt-vakta osv utan bara är intresserad av att passivt köa för en båtplats.

“Köande” betalar en lägre års-avgift och har alltså inga skyldigheter eller rättigheter. (När du får en båtplats tas du automatiskt in som ordinarie medlem i föreningen med, i rutan “Medlem” beskrivna, rättigheter och skyldigheter.)


Köplats

Det finns INGEN åtskillnad när det gäller behandlingen av köplatsen eller kötiden i de olika kategorierna. Samma kösystem gäller för alla, dvs för medlemmar med båtplats, utan båtplats, eller en köande. Det finns t ex ingen inbyggd tidsvinst i kategorin “medlem” eller några liknande effekter eller tekniska fördelar – alla står i samma kö och det bestäms av ansökningsdatumet.

Avgifter

medlem

Inträdesavgift för medlem (engångsavg.) 550:-

Årsavgift för medlem: 500.-

Skyldigheter / rättigheter för medlem: du kallas till 4 timmar arbete i hamnen, du går ett pass nattvakt, du har rösträtt på möten och rätt till grindnyckel-innehav.

familjemedlem

Årsavgift för familjemedlem: 250:- Inträdesavgift (engångsavgift) 550:- såvida du inte redan är ordinarie medlem.

köande

Årsavgift för köande: 300:-/ – ingen inträdesavgift.

Skyldigheter / rättigheter för “köande”: inga

Ansökan

Du ansöker om medlemskap via formuläret nedan. Om du söker antingen som köande eller familjemedlem så ska det anges i rutan längst ner. För familjemedlemsansökan gäller också att du ska ange namnet på den redan befintliga medlemmen i familjen.

Om ingenting skrivs i den rutan antar vi att det är en ansökan om ordinarie medlemskap.

KORT GÅR DET TILL SÅHÄR:

1. Läs gärna våra stadgar först. Du ansöker om medlemskap via formuläret nedan.

2. Styrelsen behandlar din ansökan. Medlemmar / köande väljs in på ordinarie styrelsemöten varje månad utom juli och augusti.

3. När du är invald får du ett välkomstbrev med uppmaning att betala de för dig aktuella avgifterna.

4. Du bekräftar ditt medlemskap genom att betala inträdesavgiften och skrivs därefter in i medlemsregistret.

5. Först nu kan du ansöka hos hamnbefälen om båtplats via särskild blankett.

ansök om medlemskap

Fyll i formuläret och skicka in din ansökan om medlemskap