Vem kan söka medlemskap och vad innebär ett det att vara medlem i Kallhälls båtklubb

Du måste ha fyllt 15 år för att få söka medlemskap.

KaBK är en ideell förening – du måste ta del i verksamheten – läs vidare under ”Idealitet” nedan.

Du kan alltså INTE ”betala bort” dina måste-åtaganden i klubben.

KaBK har endast kombinationen ”sommarplats i hamnen” med ”vinteruppläggningsplats på hamnplan”, dvs man betalar för både hamnplatsen och vinterförvaringen (även om du tar hem båten) dvs, klubben har inte ”endast sommarplats” inte ”endast vinterförvaring” inga ”Båt-på-trailer-utan-båtplats”.

Maxmått för båtar i KaBKs hamn är för närvarande: 10 x 3m OCH max 5.000kg totalvikt. Årsmötet 2010 tog beslut att det numera skall vara möjligt att via dispens ha båtar i hamnen som väger mer än det som KaBKs kran klarar, MEN med ett sådant avtal skrivet att denne båtägare skall själv ordna och bekosta sjö- och torrsättning med inhyrd kran på dag som hamnbefälen bestämmer. Båtarna som då kan komma att ha något större mått än 10 x 3m tas in i hamnen efter platstillgång och lämplighet i hamnen.

Idealitet

Eftersom Kallhälls Båtklubb är en ideell förening måste man som medlem vara beredd på att någon gång ställa upp på ett förtroendeuppdrag. Har man ingen tid över efter seglandet är inte KaBK, som är en ideell förening, rätt alternativ för dig. Ideella föreningar bygger på ett aktivt deltagande av alla i driften av verksamheten, dvs utanför det direkta nyttjandet och underhållet av din egen båt.

För att vi ska behandla din ansökan måste du meddela vad du kommer att ställa upp på. Dina uppgifter sparas sedan tills lämpligt uppdrag blivit ledigt. Du förväntas då att ställa upp, enligt din försäkran vid inträdet i KaBK.

BRA ATT VETA:

För att få tillgång till hamnanläggningen (dvs. inneha grindnyckel) måste du vara ordinarie medlem eller familjemedlem (bor på samma adress).

Vi har obligatorisk vaktgång för alla ordinarie medlemmar, med eller utan båtplats, dvs: tre vaktpass (om 4 h/pass) för medlemmar MED båtplats och ett vaktpass (4h) för medlemmar UTAN båtplats.

Vi har 8 timmars arbetsplikt för medlemmar MED båtplats och 4 timmar för medlemmar UTAN båtplats.

Medlemmar fyllda 65 år, utan båtplats, befrias från vakt och arbete om de tidigare haft båt i klubben – dvs betalat anläggningsavgiften.

Varje ordinarie medlem eller köande köar för sin båtplats – i samma kö – oavsett medlemskategori. Båtplatsen fås endast via kösystemet.

Här finns en lista på klubbens avgifter 2023

En medlem kan bara ha en båtplats. Med båtplats följer möjlighet att förvara en (1) jolle på ställ.

Vi är en av de äldsta båtklubbarna i Sverige, bildad 1921 – dvs 2021 fyllde vi 100 år !!


Bli medlem eller köande? Du måste välja ett av följande alternativ:


Du ska välja om du söker som medlem, familjemedlem eller köande. Se också avsnittet ”Avgifter” nedan.

MEDLEM

Kategorin ”medlem” eller ”ordinarie medlem” som vi också kallar det, betyder att det är en person, med eller utan båtplats, som valt att gå in med fullt medlemskap som ger medlemmen rösträtt på möten, har rätt att inneha grind-nyckel och kan därigenom utnyttja hamn-anläggningen som ägs, underhålls och vaktas av föreningens medlemmar. Detta mot att man i gengäld betalar en högre årsavgift, arbetar ett antal obligatoriska arbetstimmar samt går nattvakt . Detta gäller alltså alla medlemmar, även dem utan båtplats.
OBSERVERA:
Har du haft båtplats, men sagt upp den och fyllt 65 behöver du inte vakta eller arbeta och får fortsatt inneha din hamnnyckel.

familjemedlem

Kategorin ”familjemedlem” kan sökas av den person som i sin familj redan har en ordinarie medlem i KaBK.

Du måste vara 15 år fyllda och vara skriven och bo på på samma adress som den befintliga medlemmen.

Om du redan är ordinarie medlem och vill byta till familjemedlemskap, så behöver du bara meddela detta via e-post: ansokan@kabk.org. I båda fallen måste du ange vem den befintliga medlemmen är – dvs ange namn och/eller medlemsnummer. Du har rösträtt, har inga övriga skyldigheter och har rätt att inneha en nyckel till anläggningen.


KÖANDE

Kategorin; ”köande” innebär att du inte deltar i klubbens aktiviteter, inte har tillgång till hamnen eller har några skyldigheter som att arbeta och natt-vakta osv utan bara är intresserad av att passivt köa för en båtplats.

”Köande” betalar en lägre års-avgift och har alltså inga skyldigheter eller rättigheter. (När du får en båtplats tas du automatiskt in som ordinarie medlem i föreningen med, i rutan ”Medlem” beskrivna, rättigheter och skyldigheter.)

För att din ansökan om båtplats ska fortsätta gälla, måste du en gång per år, i januari, uppdatera den. Vid denna tidpunkt kommer det att finnas en skicka-via-knapp-blankett för detta ändamål samt att du kommer att få en påminnelse att göra detta per mail.


Köplats

Det finns INGEN åtskillnad när det gäller behandlingen av köplatsen eller kötiden i de olika kategorierna. Samma kösystem gäller för alla, dvs för medlemmar med båtplats, utan båtplats, eller en köande. Det finns t ex ingen inbyggd tidsvinst i kategorin ”medlem” eller några liknande effekter eller tekniska fördelar – alla står i samma kö och det bestäms av ansökningsdatumet.

Det är mycket svårt att svara på frågan ”hur lång kötid är det”. Ingen kan förutsäga när någon medlem kommer att säga upp sin plats – och vilken plats det sedan är. Vi brukar normalt omsätta minst 5 platser per år, men det varierar också. Det finns fler exempel på medlemmar som fått plats samma år de sökt – samtidigt som flera får vänta många år, för att just platsen till deras båtstorlek omsätts mer sällan. Mest eftersökta är typen större styrpulpet / daycruiser (5 – 6m).

Båtplats

När man fått sitt medlemsnummer efter betalning av inträdes- och medlemsavgift, så kan man söka om båtplats via hamnkaptenen.
När rätt plats för din båt blir ledig och du är överst i kön för just en sådan båtplats, ringer hamnkaptenen och erbjuder dig platsen. Ni skriver ett avtal på båtplatsen och du betalar därefter en engångsavgift som kallas ”anläggningsavgift”. Avgiften är tänkt att vara en liten kompensation till klubbens medlemmar för investeringar som gjorts tidigare och som du som nybliven båtplatsinnehavare nu har rätt att utnyttja lika mycket som den som varit med och betalat och underhållit den i kanske 20 år. Avgiften står kvar även om du går ur klubben och kommer tillbaka senare.

Klubben har endast platser med bommar i olika längder. Du ansvarar för erforderligt tågvirke till din plats. Klubben servar bommarna.
Egen toa-tömning finns på service-brygga, mastkran med vinterförvaring av din rigg samt el- och färskvatten inom räckhåll för alla båtplatser.

Klubben erbjuder endast ”både-och” dvs inte ”endast sommarplats” eller ”endast vinterförvaring. Man betalar alltid för båda.

Med båtplatsen följer vaktplikt; tre vaktpass om 4 timmar varje år, varav ett ska bokas i vintervakten. Det följer också en arbetsplikt på max 8 timmar per år. Antingen bokar du själv ditt pass som erbjuds i registret ”BAS” eller så blir du kallad.

Delägda båtar / båtplatser är ganska hårt reglerade – hör ALLTID av dig till klubben om du funderar på delägarskap !

Sjö- och torrsättningar bokas i klubbhuset. Klubben sjö- och torrsätter på två helger vår / höst. Du väljer själv den som passar bäst – MEN väljer du att ta upp tidigt, så kommer du att automatiskt sjösättas den senare helgen eftersom du står längre in på hamnplanen.

Behöver du byta båtplats till en större eller mindre båt så anmäler du detta till hamnkapten och även då gäller din köplats- dvs du ska vara överst i kön för just en passande plats – som då också måste finnas tillgänglig.

När du vill säga upp din båtplats kan du antingen betala årets båtplatsavgifter och kan i lugn och ro avveckla ditt båtinnehav, t ex om du tänker sälja den. Väljer du att INTE betala avgifterna, så ska båten vara borta från hamnen senast en vecka efter den senaste sjösättningen, eftersom din efterföljares kontrakt börjar gälla då. Du betalar då bara sjösättningen. Grindnyckeln ska också återbördas till klubben.

Klubben har inga gästplatser – hamnen är alltid fullt uthyrd.


Medlemsavgifter

ORDINARIE medlem  (med eller utan båtplats)

Inträdesavgift för medlem (engångsavg.) 550:-

Årsavgift för medlem: 500.-

Skyldigheter / rättigheter för medlem: du kallas till 4 timmar arbete i hamnen, du går ett pass nattvakt, du har rösträtt på möten och rätt till grindnyckel-innehav.

familjemedlem

Årsavgift för familjemedlem: 250:- Inträdesavgift (engångsavgift) 550:- såvida du inte redan är ordinarie medlem.

köande

Årsavgift för köande: 300:-/ – ingen inträdesavgift.

Skyldigheter / rättigheter för ”köande”: inga

Ansökan

Du ansöker om medlemskap via formuläret nedan. Om du söker antingen som köande eller familjemedlem så ska det anges i rutan längst ner. För familjemedlemsansökan gäller också att du ska ange namnet på den redan befintliga medlemmen i familjen.

Om ingenting skrivs i den rutan antar vi att det är en ansökan om ordinarie medlemskap.

KORT GÅR DET TILL SÅHÄR:

1. Läs gärna våra stadgar först. Du ansöker om medlemskap via formuläret nedan.

2. Styrelsen behandlar din ansökan. Medlemmar / köande väljs in på ordinarie styrelsemöten varje månad utom juli och augusti.

3. När du är invald får du ett välkomstbrev med uppmaning att betala de för dig aktuella avgifterna.

4. Du bekräftar ditt medlemskap genom att betala inträdesavgiften och skrivs därefter in i medlemsregistret.

5. Först nu kan du ansöka hos hamnbefälen om båtplats via särskild blankett.

ansök om medlemskap

Fyll i formuläret och skicka in din ansökan om medlemskap