Kalender

Håll reda på viktiga datum i klubbens kalender.

Här kan du som medlem hålla reda på de datum som gäller för medlemsmöten, sjösättning, upptagning mm. Det finns också möjlighet att prenumerera på den vilket gör att du kan få in den tillsammans med din egna kalender. Se information längst ned på sidan.

Kalender 2024

Januari 2023
18 januari – Funktionärsträff på Ulvsättra Gård, kl 18.30

Februari
12 feb – Uppbörd av medlems- och båtavgifter.

Mars OBS : Avgifter skall vara betalda per 31 mars.
11 mars – Vårmöte digitalt kl. 19.00 – länk kommer via e-post till alla röstberättigade.
11 mars – BAS öppnar för teckning av vaktpass vår / höst.
19 mars – förbereda sjösättning; arbetsplikt.

April
1 april – BAS stängs för teckning av vaktpass vår/höst.
16 april – Sjösättningslistor läggs ut i klubbhuset.
27 april – Sjösättning 1: Arbetsplikt

Maj
4 maj – Sjösättning 2: arbetsplikt
5 maj – Städning av hamnområdet, kaffe och information. Vi börjar kl. 10.00.
5 maj – Städning, röjning av sly, oljning av bryggor mm på Eldholmen. Arbetsplikt kallas.
18 maj – Alla båtar skall vara sjösatta. Gäller även trailerbåtar – undantag medges enbart av speciella skäl av hamnbefälen.

Juni
Allmänt underhållsarbete på Eldholmen.
15 juni – Klubbträff och fest på Eldholmen.

 GLAD SOMMAR – OBS – STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER HAR SOMMARUPPEHÅLL – LÄNGRE SVARSTIDER !

September
1 sept – Teckningslistor för upptagningarna läggs ut i klubbhuset.
16 sept- Teckning av vintervakt öppnar i BAS.
16 sept- Höstmöte – digitalt via ”TEAMS” kl 19.00 Länk på interna sidor + e-post..
16 sept- Teckningslistorna för upptagningarna dras in.
21 sept- Röjning på klubbholmen. Arbetsplikt kallas.
21 sept- ca. Färdigplanerade upptagningslistor läggs ut i klubbhuset
24 sept- Förbereda hamnplanen för upptagning. Arbetsplikt kallas.

Oktober
1 okt – BAS stängs för teckning av vintervakt.
5 okt – Upptagning 1, (förslag till vårmötet), arbetsplikt.
12 okt – Upptagning 2, (förslag till vårmötet), arbetsplikt.
27 okt- Iordningställande av hamnområde inför vintern. Arbetsplikt kallas.
28 okt – Sista dagen att lämna motioner till årsmötet !!

November
11 nov – Kallelse till årsmöte skickas ut.

December
2dec – Årsmöte Ulvsättra Gård kl. 19.00
7dec – Glöggträff i hamnen, 14.00-16.00

Styrelsen har möte första helgfria måndagen kl 18.00 i varje månad utom i juli och augusti. Vissa justeringar finns.

Representanter för styrelsen och hamnbefäl kan fås tillgängliga i klubbhuset / hamnen efter bokning via e-post (info@kabk.org ) eller samtal till berörd funktionär. Telefonnummer finns på de interna sidorna.

Styrelsen sammanträder följande datum 2024 kl 18.00:
8 jan, 5 febr , 4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 2 sept, 7 okt, (start 17.30, middag), 4 nov, 25 nov.


Prenumerera på kalendern

Prenumerera på kalendern genom länken nedan:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_q71qb59urc49kso4pspsflfueo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FStockholm

Du har möjlighet att prenumerera på kalendern i iCAL-format. Det gör att du kan lägga till kalendern i det program som du använder om den stödjer det. För mer information om hur du gör detta, klicka på knapparna för PC respektive Mac.