Kalender

Håll reda på viktiga datum i klubbens kalender.

Här kan du som medlem hålla reda på de datum som gäller för medlemsmöten, sjösättning, upptagning mm. Det finns också möjlighet att prenumerera på den vilket gör att du kan få in den tillsammans med din egna kalender. Se information längst ned på sidan.

Kalendarium 2023

Januari

Februari
6 februari – Funktionärsträff på Ulvsättra Gård kl 19.00. Separat inbjudan kommer.
Datum ? Röjning på Eldholmen vid hållbart isläge.
13 feb – Uppbörd av medlems- och båtavgifter.

Mars OBS : Avgifter skall vara betalda per 31 mars.
13 mars – Vårmöte digitalt 14 mars.
13 mars – BAS öppnar för teckning av vaktpass vår / höst.
21 mars – förbereda sjösättning; arbetsplikt.

April
3 april – BAS stängs för teckning av vaktpass vår/höst. / Förbereda sjösättning; arbetsplikt.
15 april – Sjösättningslistor läggs ut i klubbhuset.
29 april – Sjösättning 1: Arbetsplikt

Maj
6 maj – Sjösättning 2: arbetsplikt
7 maj – Städning av hamnområdet, kaffe och information.
7 maj – Städning, röjning av sly, oljning av bryggor mm på Eldholmen. Arbetsplikt kallas.
21 maj – Alla båtar skall vara sjösatta. Gäller även trailerbåtar – undantag medges enbart av speciella skäl av hamnbefälen.

Juni
Allmänt underhållsarbete på Eldholmen.
17 juni – Klubbträff och fest på Eldholmen.

 GLAD SOMMAR – OBS – STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER HAR SOMMARUPPEHÅLL – LÄNGRE SVARSTIDER !

September
2sept – Teckningslistor för upptagningarna läggs ut i klubbhuset.
12 sept- Teckningslistorna för upptagningarna dras in.
16 sept- Färdigplanerade upptagninslistor läggs ut i klubbhuset
18 sept- Höstmöte – digitalt via ”TEAMS” kl 19.00 Länk på interna sidor + e-post..
18 sept- Teckning av vintervakt öppnar i BAS.
23 sept – Röjning på Eldholmen: Arbetsplikt kallas.
26 sept – Förbereda hamnen för upptagning: Arbetsplikt

Oktober
2 okt – BAS stängs för teckning av vintervakt.
7 okt – Upptagning 1, (förslag till vårmötet), arbetsplikt
14 okt – Upptagning 2, (förslag till vårmötet), arbetsplikt
28 okt – Sista dagen att lämna motioner till årsmötet !!
29 okt- Iordningställande av hamnområde inför vintern. Arbetsplikt.

November
13 nov – Kallelse till årsmöte skickas ut.

December
4 dec – Årsmöte Ulvsättra Gård kl. 19.00
9 dec – Glöggträff i hamnen, 14.00-16.00

Styrelsen har möte första helgfria måndagen kl 18.00 i varje månad utom i juli och augusti. Vissa justeringar finns.

Representanter för styrelsen och hamnbefäl kan fås tillgängliga i klubbhuset / hamnen efter bokning via mail (info@kabk.org ) eller samtal till berörd funktionär. Telefonnummer finns på de interna sidorna.

Styrelsen sammanträder följande datum 2023 kl 18.00 9 jan, 6 febr (start 17.30, funk.träff) , 6 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni, 4 sept, 2 okt, (start 17.30, middag), 30 okt och 27 nov.


Prenumerera på kalendern

Prenumerera på kalendern genom länken nedan:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_q71qb59urc49kso4pspsflfueo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FStockholm

Du har möjlighet att prenumerera på kalendern i iCAL-format. Det gör att du kan lägga till kalendern i det program som du använder om den stödjer det. För mer information om hur du gör detta, klicka på knapparna för PC respektive Mac.