De flesta av oss känner redan till hur matrester och övriga slag av sopor måste sorteras. Reglerna säger att man inte längre får kasta matavfall i övriga sopor, i restavfallet, och att alla ska sortera sina sopor.
Detta gäller också soporna som genereras när vi är ute och seglar. Vi har nu fått nya soptunnor för detta !

När du ska ut med båten, ta med en brun papperspåse för att kasta dina matrester i. Den kastas sedan i den bruna soptunnan innanför grinden. Påsar finns i det öppna skjulet intill sopstationen.

Övriga sopor som ska sorteras ut är glasförpackningar, pappersförpackningar och plastförpackningar. Dessa kastas i de nya gröna uppmärkta kärlen som står innanför körgrinden.

Metall kastar du som vanligt i den gröna tunnan vid containern.

Övriga sopor räknas som restavfall och kastas i den gröna tunnan bredvid den bruna.

Sammanfattning:

Du ska alltså sortera ut

  • matrester
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar
  • glas
  • metall

Tack för att du sorterar dina sopor !