Det nya nyckelsystemet som vi är installerat och är i drift heter ILOQ. Det är ett elektroniskt system med inbyggda minnen i nycklar och cylindrar. När dessa möts vid inskjutande av nyckeln så alstras en liten elektrisk ström som väcker minnena så pass mycket så att cylindern hinner kolla om ifrågavarande nyckel har rättighet att öppna låset. Genom att programmera cylindrarna kan vi själva styra vilka nyckel-individer vi vill ska ha tillträde – mycket effektivt om t ex en nyckel tappas eller själs – då stänger vi bara av den.
Det finns också möjlighet att läsa av cylindrarna och få ut en lista över de som passerat grinden.

Alla med ordinarie medlemskap måste ha en nyckel till hamnen, inte minst för att kunna klara av sina vaktpass. Familjemedlem har rätt att inneha egen nyckel om behov finns. Ingen medlem kan ha mer än en nyckel. Vid underskrift av nyckelavtalet så förbinder man sig bl a att inte låna ut sin nyckel och att om din nyckel förkommer (eller missbrukas) stängs den av och kommer inte att fungera, förrän den ev kommer tillrätta igen. För varje ny nyckel betalas ny deposition som fn är 750 kronor.

För nya medlemmar gäller att du kontaktar klubben via e-post info@kabk.org där du bokar tid & plats för att få din nyckel. Depositionen faktureras i efterhand – ingen Swish eller kontanter.

Till allra största del finner vi att ILOQ-systemet fungerar bra. Vid upplåsning av hänglås måste man hålla stadigt i låset och föra in nyckeln rakt in med så lite sväng och svaj som möjligt. Dörrcylindrarna fungerar helt klanderfritt fast de har precis samma funktion som hänglåsen – men de sitter fast monterade och uppfattas som lättare att hantera. Lite övning och vana kommer att övervinna alla problem – det är vi helt övertygande om. Foto: ILOQs nyckel och cylinder.

Foto: medgivande från ILOQ/Finland 2022-02-11