Sjösättningarna är klara och allt gick bra – tack för fint samarbete. Hoppas vi får en fin båtsommar. Nu gäller […]
Logga in på de interna sidorna. Där har vi lagt ut de justerade protokollen med sina viktigaste bilagor.
Det nya nyckelsystemet som vi är installerat och är i drift heter ILOQ. Det är ett elektroniskt system med inbyggda […]