Välkommen att deltaga på klubbens höstmöte som kommer att ske digitaltvia “TEAMS”. Länk till mötet finns nu på de interna […]
Vi firar båtklubbens aktningsvärda ålder den 10 september. Se inbjudan på de interna sidorna .
Det nya nyckelsystemet som vi är installerat och är i drift heter ILOQ. Det är ett elektroniskt system med inbyggda […]