OBS: Detta gäller bara dig som har en ansökan om båtplats, eller byte av båtplats inne hos hamnkaptenen. Från och […]
Logga in på de interna sidorna. Där har vi nu lagt ut det justerade protokollet med sina viktigaste bilagor.
Det nya nyckelsystemet som vi är installerat och är i drift heter ILOQ. Det är ett elektroniskt system med inbyggda […]