Sjösättningarna 2022 sker den 23 april och 7 maj 2022 Den 22 maj ska ALLA båtar vara sjösatta.( Endast de […]
Ny skrivelse från Stockholms stad gällande spärrfärger på båtskrov Det har kommit en skrivelse från Stockgolms stad där miljöförvaltningen tydliggör […]
Information om biocidfärger på fritidsbåtar Sedan 2008 är det förbjudet att ha TBT-färger (tennbaserade färger) på sin båt i Mälaren. […]