Klubben är skattskyldig, dvs det ingår moms i alla avgifter utom medlemsavgiften. Årliga avgifter debiteras i februari och har förfallodag 31 mars varje år.

Inträdesavgift 550 kr – Denna avgift är till för att bekräfta ditt inträde i klubben. Betalas en gång. Om du väljs in närmare slutet av verksamhetsåret

så ingår resterande del av årets medlemsavgift i inträdesavgiften. Kommande medlemsavgift debiteras sedan i mars följande vår.

Årliga avgifter:

Medlemsavgift: 500:-

Familjemedlem 250:-

Hedersmedlem 0:-

Köande ( ej medlem) 300:-

Bryggavgift: 484 kr x båtens maxbredd

Uppläggningsplats: 60 kr x båtens maxbredd x båtens maxlängd

Y-bommar: 99kr/meter/år

Kanotavgift: 300:-/år

OBS – trots att beräkningsmodellen ovan som visar två avgifter ( sommar- och vinter) så är dessa EJ delbara, eller valfria – platsens avgifter betalas i sin helhet, oavsett hur mycket du utnyttjar din plats, eller
t ex tar hem båten för vinter-förvaring. Det går inte att förhandla bort någon del av båtavgifterna.

Inga betalningspåminnelser skickas till sk. köande, inte heller till medlemmar utan båtplats, det åligger på medlemmen att veta att han ska betala per 31 mars årligen och därtill själv hålla vårt adressregister uppdaterat via sitt konto i ”BAS”, medlemsregistret.
Uppstår en skuld på 550:- kronor som ej regleras – utesluts medlemmen.

Kranavgifter:

Enligt beslut ingår den sk kranavgiften numera i hamnavgiften. De som har mindre båtar inte utnyttjar kranen och tar upp sin båt på trailer får förvara sin trailer på området om den tillhör båt som har plats i KaBKs hamn.

Enskild torr- eller sjösättning:

550 kronor per lyft.

(OBS: Detta är ingen rättighet utan möjligheten till ett enskilt lyft bestäms av hamnbefälen och omständigheterna från tid till annan. )

Anläggningsavgift:

När en medlem för första gången erhåller en båtplats erlägger han/hon en anläggningsavgift om 2.750 kronor. Med denna köper han in sig på klubbens anläggningar i hamnen och klubbholmen, och som betalats och underhållits genom åren av tidigare medlemmar. Denna betalas EJ tillbaka vid utträde, men betalas endast en gång per person och oavsett om man trätt ur klubben för en tid eller sagt upp sin båtplats för en tid – så är den betald vid eventuellt återtillträde i föreningen.

KANOT
Nya medlemmar som inte har eller har haft båtplats utan endast får plats för kanot betalar 900.- i anläggningsavgift. Skulle denne sedan istället skaffa båt, tillgodoräknas denna avgift från de 2.750.- ovan.

Övriga avgifter:

Vid uteblivet vaktpass debiteras 1.100 kronor per 4-timmarspass.

Arbetsplikt:

Varje medlem har 8 timmars arbetsplikt. Medlemmar utan båtplats har 4 timmars plikt / år. Du kallas när du behövs.

Vid uteblivet arbetspass debiteras 140kr/timme.

Samtliga hamnavgifter samt medlemsavgift betalas senast 31 mars

Klubbens bankgironummer är: 5282-5056

Klubbens Swish-nummer är: 123 345 67 12 – (skriv namn och vad du köpt i meddelanderutan.)