Inträdesavgift 550 kr – Denna avgift är till för att bekräfta ditt inträde i klubben. Betalas en gång. Om du väljs in närmare slutet av verksamhetsåret

så ingår resterande del av årets medlemsavgift i inträdesavgiften. Kommande medlemsavgift debiteras sedan i mars följande vår.

Årliga avgifter:

Medlemsavgift: 500:-

Familjemedlem 250:-

Hedersmedlem 0:-

Köande ( ej medlem) 300:-

Bryggavgiftt: 484 kr x båtens maxbredd

Uppläggningsplats: 60 kr x båtens maxbredd x båtens maxlängd

Y-bommar: 99kr/meter/år

OBS – trots att beräkningsmodellen visar två avgifter ( sommer- och vinter) så är dessa EJ delbara, eller valfria – platsens avgfiter betalas i sin helhet, oavsett hur mycket du utnyttjar din plats,

eller t ex tar hem båten för vinter-förvaring. Det går inte att förhandla bort någon del av båtavgifterna.OBS inga betalningspåminnelser skickas till passiva medlemmar !! Det åligger den passive medlemmen

att veta att han ska betala årligen och hålla vårt adressregister uppdaterat. Uppstår en skuld på 550:- kronor som ej regleras – utesluts medlemmen.

Kranavgifter:

Enligt beslut ingår den sk kranavgiften numera i hamnavgiften. De som har mindre båtar inte utnyttjar kranen och tar upp sin båt på trailer får förvara sin trailer på området om den tillhör båt som har plats i KaBKs hamn.

Enskild torr- eller sjösättning:

550 kronor per lyft.

(OBS: Detta är ingen rättighet utan möjligheten till ett enskilt lyft bestäms av

hamnbefälen och omständigheterna från tid till annan. )

Anläggningsavgift:

När en medlem för första gången erhåller en båtplats erlägger han/hon en anläggningsavgift om

2.750 kronor. Med denna köper han in sig på klubbens anläggningar i hamnen och klubbholmen, och som betalats av tidigare medlemmar. Denna betalas EJ tillbaka vid utträde, med betalas endast en gång

per person, oavsett om man trätt ur klubben för en tid eller sagt upp sin båtplats för en tid.

Övriga avgifter:

Vid uteblivet vaktpass debiteras 1.100 kronor per 4-timmarspass.

Arbetsplikt:

Varje medlem har 8 timmars arbetsplikt. Medlemmar utan båtplats har 4 timmars plikt / år. Du kallas när du behövs.

Vid uteblivet arbetspass debiteras 140kr/timme.

Samtliga avgifter för båtplats-innehavare samt medlemsavgift för alla betalas senast 31 mars

NYTT – klubben återgår from 2012 till “betalning en gång per år”.

Klubbens bankgironummer är: 5282-5056

Klubbens Swish-nummer är: 123 345 67 12 – (skriv namn och vad du köpt i meddelanderutan.)