Båtunionens medlemsregister

För att underlätta medlemmarnas bokning av vakt- och arbetspass SAMT att underätta styrelsens och funktionärernas arbete med medlems-, ekonomi- och båtfrågor har vi lagt över vårt gamla data-basregister ( från Access) i BAS. Det är helt internet-baserat och vår data är alltså ”outsourcat” och ligger inte lokalt hos oss någonstans. Fördelen är att alla som behöver kommer åt registrets uppgifter, bara man har en dator och inloggnings-uppgifter.

Varje medlem kommer således att få tillgång till sitt eget ”medlemskort eller ”egen sida” i registret och under vecka 35, 2017 kommer vi att skicka ut inloggningsuppgiter i ett mass-utskick till alla medlemmar.

Detta innebär lite nya rutiner och nedan ger vi en kort introduktion till hur man använder registret

Båtunionens inloggninssida hittar du på adressen: https://bas.batunionen.se/

(I grafiken nedan är de ev. röda tecknen ditlagda i efterhand för att förtydliga och syns alltså inte på registersidorna.)Kort introduktion till inloggningen i BAS-registret

Gå in på Båtunionens web-sida för BAS – Klicka på knappen ovan.

För att du ska kunna komma vidare måste du ha fått inloggningsuppgiterna från klubben via e-post.

När du kommit in på föstasidan för inloggningen ska du se det här:

Vår exempelmedlem – Svenne Gurra Aktersnurra – skriver in användarnamn och lösenord och klickar på ”Logga in” knappen.

När inloggningen lyckats kommer hans enskilda medlemskort i registret upp – där ska dina uppgifter synas när DU loggar in.

Förtst en kort förklaring till de olika menyerna och fälten – se grafik nedan.

Knapp 1: I rullmenyn med ”Kallhälls Båtklubb” hittar du, när du klickar på den, även en förening till som heter ”Vaktsamverkan Järfälla” – förklaring till denna kommer längre ner.

Knapp 2: Här får du upp medlemsmatrikeln. Namn och utvalda uppgifter om medlemmarna i vår klubb. Det finns en sökfunktion med många olika kriterieval

Knapp 3: ”Min sida” – här kan du endast ändra ditt lösenord du fått, kanske till något enklare. Användarnamn kan du INTE ändra själv.

Knapp 4: Här kan du boka vaktpass. senare kommer du också att kunna boka arbetspass.

När du klickar på pilen invid rullmenyn ”Kallhälls Båtklubb” ( Nr 1 ) kommer det upp ett val till – ”Vaktsamverkan Järfälla”.

Som du säkert vet har vi ett samarbete med Piluddens Båtklubb angående vintervakten. För att kunna boka vintervakten flytande över förenings-gränserna så har vi skapat en ”låtsasförening” i BAS som alltså inte existerar i någon annan form än som ett namn i BAS för detta ändamål.

Det betyder att när vi vill boka: vår- sommar- och höstvakt, gör vi det via ”Boka pass”-knappen i ”Kallhälls Båtklubb” OCH vi bokar, den med Piludden gemensamma vintervakten, via ”Boka pass”-knappen i låtsasföreningen ”Vaktsamverkan Järfälla”

Med andra ord – det ända ”Vaktsamverkan Järfälla” är till för är att boka vintervakten och kunna göra det invävt med Piludden.

Hälsningar,

Styrelsen