BAS -Båtunionens medlemsregister

”BAS” är helt internet-baserat registerverktyg som tillhandahålls båtklubbar som är medlemmar i Båtunionen. Det är KaBK.
All vår register-data är m a o ”outsourcat” och ligger inte lokalt hos oss någonstans. Fördelen är att alla som behöver, kommer åt registrets uppgifter, bara man har en dator och sina inloggnings-uppgifter.

När du blir ordinarie medlem får du ett konto i BAS med inloggningsuppgifter e-postat till dig. BAS genererar automatiskt ett lösenord – som bara du får – så det måste du hålla reda på. I BAS kommer du åt din egen sida där du kan ändra adress mm, men inte t ex båtuppgifter.

I BAS kan du boka arbetspass som passar dig och i BAS bokar du också all vaktgång. Bokningen för de olika vakt-årstiderna är öppen ca 3-4 veckor inför varje säsong och det är som du SJÄLV kan boka vaktpass. Om du måste ändra eller avboka ett pass EFTER att bokningsfönstret har stängt måste du göra det genom att kontakta vaktansvarig via:  vakt@kabk.org .

Om du har frågor kring inloggningen kan du skriva till info@kabk.org och gäller det specifikt vaktgången – e-posta vakt@kabk.org , som sagt.
Även arbetsplikten har en egen adress, nämligen; arbete@kabk.org

Båtunionens inloggningssida hittar du på adressen: https://bas.batunionen.se/