Sjösättningarna är klara och allt gick bra – tack för fint samarbete.
Hoppas vi får en fin båtsommar.

Nu gäller detta:

Den 21 maj ska alla båtar skall vara sjösatta. Gäller även trailerbåtar – båten får inte ligga kvar på hamnplan efter den 21 maj 2023 utan att ha avtalat det med hamnbefälen.

Senast den 21 maj ska också allt pallningsvirke och alla trailers vara uppmärkta med namn och telefonnummer. Icke märkta trailers anses vara kvarlämnade och herrelösa.

Under säsongen kommer ett företag att göra markprover på ännu inte kända platser på hamnplan och hamnkommittén måste lätt kunna bereda plats för markprovningsfirman – och därvidlag måste eventuella trailers och/eller pallning att behöva flyttas för hand – då får det INTE ligga båtar kvar på trailrarna och dessa får inte heller vara fastlåsta.

Hälsningar

Hamnkommittén och styrelsen i KaBK