Upptagningarna hösten 2023 sker den:

       7 oktober, med första lag start kl. 07.00 och
       14 oktober med första lag start kl. 07.00

För att kunna ta del måste du ha antecknat dig (valt endera dagen) på upptagningslistorna nere i klubbhuset. De dras in 19/9 och läggs ut färdigplanerade den 23/9. Då kan du gå ner o se vilket lag du tillhör och på en karta se var du ska ligga med båten.

För att upptagningarna ska gå smidigt gäller följande:

– Kom ner 30 minuter före utsatt tid.
– TA MED FÖRSÄKRINGSBEVISET. (ingen torrsättning utan…)
– Ha koll på ditt pallningsvirke, kolla lufttryck i däck på din trailer och ställ det i närheten av där du har placerats på hamnkartan.
– Var sedan med och tala om var slingen ska sitta och tillse att du i förväg har fäst tampar i fören och i aktern att förtöja med när du angör upptagningsrampen. De ska vara så långa att man kan hålla båten när den transporteras med vår kranbil, både i fören och aktern.

Du finns sedan tillgänglig med ditt lag tills alla är uppe – sen kan du återgå till din båt för tvätt och annat.

OBS:  Endast ”skrovrena” båtar får tvättas eller högtryckspolas på hamnplan !!
Har du inte skrovrent måste du låta skrovet vara – eller – samla upp allt tvättvatten, vilket är mycket tveksamt !

Hälsningar
Hamnkommittén