Sjösättningarna 2022 sker den 23 april och 7 maj 2022

Den 22 maj ska ALLA båtar vara sjösatta.
( Endast de med tillstånd från hamnkaptenen kan ligga längre. Du ska ha giltiga skäl för det. )

Följande måste iakttagas av var och en inför sjösättningen:

 • Kom i god tid till sjösättningen, minst en halvtimme före utsatt tid.
 • Du måste själv veta hur slingorna skall sitta för att lyftet ska bli lyckat. (Märk ut var slingorna ska läggas med blåvitt sling-märke som finns i klubbhuset.)
 • Styrtampar ska fästas både i för och i akter (med dessa styrs båten när
  den hänger i slingorna.) OBS: Det special-utses alltid två man
  som sköter styrtamparna under sjösättningen. Man gör det således INTE själv.
 • Håll god ordning på ditt pallningsvirke efter sjösättningen.
 • Alla båtar i ditt lag skall vara sjösatta innan du återgår till din egen båt.

KRAV FÖR ATT FÅ SJÖSÄTTA:

 • Alla avgifter betalda – finns en skuld i listan sjösätts INTE din båt..
 • Tecknad vaktplikt.
 • Giltigt försäkringsbevis för din båt skall uppvisas för lagbasen före sjösättning – utan undantag.
 • I år kommer klubben att fråga om din båt är skrovren, om den har toalett, tömning och/eller däckstömning. Detta sker i samband med sjösättningarna.

Städdag 8 maj: Du är välkommen att deltaga i städning på hamnplan kl 10.00. Kaffe och information

Om alla hjälps åt kommer denna sjösättning att gå utmärkt.
Med hopp om en skön sommar !
Hälsningar,

Hamnkapten Håkan Larsson och Hamnkommittén.