Ny skrivelse från Stockholms stad gällande spärrfärger på båtskrov

Det har kommit en skrivelse från Stockgolms stad där miljöförvaltningen tydliggör vad som är viktigt att tänka på avseende spärrfärger för fritidsbåtsskrov. De skriver bl a att de ”inte rekommenderar att spärrfärg används som en metod för att förhindra läckage av biocider (miljögifter) från förbjuden båtbottenfärg på båtskrov. Används
spärrfärg finns de giftiga ämnena kvar på båtskroven och riskerar att läcka ut. Det är inte helt säkert att en rätt påmålad spärrfärg ger ett fullgott skydd mot läckage av biocider. ”

Du kan läsa denna skrivelse här.