Hur väl kan du dina knopar? Har du en favorit eller hittar du på en egen? Navigationsskolan har lagt ut en sida som går igenom de vanligaste knoparna:

”Lär dig de vanligaste knoparna – Pålstek, Dubbelt halvslag och Skotstek”

https://navigationsskolan.se/knopar/