OBS: Detta gäller bara dig som har en ansökan om båtplats, eller byte av båtplats inne hos hamnkaptenen.

Från och med säsongen 2023 måste du årligen hålla din ansökan om båtplats aktuell. Det innebär att du en gång om året måste höra av dig till hamnkapten senast sista februari innevarande år för att din ansökan ska tas i beaktande i kommande utdelning av båtplatser det året.
Från klubbens sida kommer vi att skicka ut en påminnelse per e-post om detta i januari varje år.

Bakgrund:
Många, ansökningar visar sig vara inaktuella när hamnkaptenen ska dela ut platser; personen har redan fått en plats annanstans, flyttat eller är inte längre intresserad av platsen. Eller så vill man ha plats till en annan båt som ifrågavarande plats INTE passar för. Det blir ett orimligt ringande, postande och tidsödande extra arbete. Nu måste du enkelt uppdatera din båtplatsansökning varje år – se nedan.

Fyll i blanketten nedan och skicka till hamnkapten via knappen nedan: