Välkommen att deltaga på klubbens höstmöte som kommer att ske digitalt
via “TEAMS”. Länk till mötet finns nu på de interna sidorna tillsammans med förslag till dagordning.

Styrelsen
KaBK